Virtuella arbetsplatser mer jämlika?

Virtuella arbetsplatser mer jämlika?

En internationell studie som letts av forskare vid Uppsala universitet tyder på att arbete på distans blir mer jämlikt och mer jämställt än när man befinner sig på samma fysiska arbetsplats.

Forskarna har tittat på studenter som deltog i en tävling online. Studenterna arbetade i lag men kommunicerade enbart via nätet. Enligt studien upplevde grupperna icke-män och icke-vita män att de fick mer inflytande och var mer fria i sitt ledarskap än i IRL-situationer. De vita männen däremot upplevde att de inte lyckades lika väl som de var vana vid.

Forskaren Lena Zander ser tre anledningar till det jämställda förhållandet i det virtuella ledarskapet: anonymitetseffekten, på plats-effekten och avståndets betydelse. DN skriver så här:

“Tidigare forskning visar att när personer inte vet vem som leder dem tror de att ledaren har högre status än vad de skulle ha trott annars, den så kallade anonymitetseffekten. På plats-effekten handlar om att vissa personer har ledarskapsvana och en utstrålning som märks direkt. Många män som deltog i studien berättade att de hade ledarvana från extrajobb eller idrottsvärlden och nu var de missnöjda eftersom de inte hade lyckats lika bra med det virtuella ledarskapet.

Avståndets betydelse ska inte heller underskattas.

– Människor tenderar att vara mer kritiska när de arbetar tillsammans på plats, förklarar Lena Zander. Men på avstånd fokuserar de mer på själva sakfrågan och arbetsuppgifterna – mindre på personen. Utrymme för förutfattade meningar minskar.”

Vår slutsats? Digitala arbetsplatser är inte bara effektiva och praktiska – de hjälper faktiskt till att skapa en bättre värld. Och förmodligen mer effektiva organisationer, eftersom jämställdhet och jämlikhet leder till bättre resursallokering och därmed högre produktivitet.

Den här forskningen är fortfarande i sin linda. Frågorna är fortfarande fler än svaren men vi ser fram emot mer forskning på digitala arbetsplatser.

Leave a Reply