Välkommen till flaskhalsen

Välkommen till flaskhalsen

61 procent av kommunikatörerna tycker att teknologi är ett hinder för en god internkommunikation. Trots det vill tre fjärdedelar av företagen öka sitt användande av digitala kommunikationskanaler. Hur går det ihop?

Siffrorna kommer från årets upplaga av State of the Sector, en undersökning bland kommunikatörer på större företag världen över. De ser ut som en självmotsägelse. Varför vill så många företag satsa på någonting som kommunikatörerna anser är ett hinder?

Förmodligen för att man ser alla möjligheter som finns. För det gör de ju. Digitala arbetsplatser och nya kommunikationsformer kan, om de används på rätt sätt, göra att människor arbetar på ett friare, roligare och mer produktivt sätt. Arbetsglädje, effektivitet, produktivitet – potentialen är närmast oändlig. Men som siffrorna ovan visar är avståndet mellan potential och faktiskt utfall ofta stort. Ofta blir det helt enkelt inte alls lika bra som det skulle kunna bli.

Hur ska man göra då? Hur minskar man avståndet mellan vad tekniken kan göra och vad den faktiskt gör? Vi tror på några huvudspår.

  1. Välj rätt teknik: Teknik har inget egenvärde. Nya kommunikationskanaler är medel för att nå andra mål och vet man inte vilka de målen är eller vilka behoven egentligen är finns det en överhängande risk att man väljer fel. Och försämrar möjligheterna till effektivt arbete i stället för tvärtom. Som jag brukar säga om digitala arbetsplatser: De kan vara en plats där man delar information, skapar en bra kultur bland alla medarbetare, en samlingsplats – men alldeles för ofta är det precis tvärtom. Rätt metoder och stöd i beslutsprocessen ökar chansen att man verkligen får precis det man behöver.
  2. Fokus på slutanvändarna. I slutändan hänger allt på dem. Ändå blir de ofta förbisedda. Man utgår från att användandet kommer att fungera av sig självt. De flesta som inför nya digitala arbetsplatser lägger i princip hela budgeten på tekniken och väldigt lite på införande och att utveckla och uppdatera arbetsmetoder och användande. Resultatet blir alltför ofta en jättebra teknik – som inte används. Eller som används på fel sätt eftersom slutanvändarna inte vet hur de ska göra. Balansen mellan teknik och införande behöver ändras.
  3. Uppdatera arbetsmetoderna. Den som försöker använda en moped på samma sätt om en cykel kommer att få problem. Det är samma sak med kommunikationsteknik. När tekniken uppdateras behöver arbetsmetoder och rutiner också göra det. Man kan göra det löpande men det absolut bästa tillfället är när man inför den nya tekniken. Gör man det på rätt sätt kan ett projekt som annars hade kostat mer än det smakat bli en framgång.

Flaskhalsen, det som hindrar nya lösningar från att nå sin fulla potential, finns alltså i beslutsprocessen inför teknikuppdateringar och i införandet. Vilka val man gör där avgör vinsterna. Och där, i flaskhalsen, finns vi.

Vårt mål är att hjälpa organisationer att minska avståndet mellan den potentiella vinsten av tekniken och det faktiska utfallet. Så att fler företag och organisationer kan dra nytta av den nya teknikens möjligheter och få gladare medarbetare och mer produktivitet.

I kommande blogginlägg kommer vi att behandla hur man väljer rätt teknik, arbetssätt och hur man får med användarna på tåget. Stay tuned!

Leave a Reply