Utbildning

Utbilda och inspirera!

Hjärnan vill ha roligt – även på jobbet! Att lära sig något nytt skall vara lustfyllt.

För att få igång användandet av Microsoft365 måste det finnas kunskap hos medarbetarna och förståelse för vilka verktyg och appar man skall använda i olika sammanhang. Först då börjar man se skillnad.

Vi på Mindfire är speciellt duktiga på att pedagogisera och göra utbildningar intressanta och relevanta. Kanske beror det att flera av oss är utbildade pedagoger. Kanske beror det på att vi använder Microsoft365 dagligen när vi leder projekt, utvecklar SharePoint-miljöer och levererar Wizdom Intranet – det moderna Office 365- och SharePoint Online-intranätet.

Vi sätter in kunskapen i sitt sammanhang, kontexualiserar och gör så att det medarbetarna lär sig blir nära kopplat till det man gör på sin arbetsplats. Vi kallar det att scenrieutbilda – att ugå från verkliga situationer och scenarier på arbetsplatsen.

Ibland har man dock bara behov av att så snabbt som möjligt lära medarbetarna så mycket som möjligt om hur saker och ting fungerar i en specifik applikation. Vi kallar de utbildningarna för funktionsutbildningar.

Nedan hittar du närmare beskrivningar av de olika kategorierna utbildningar och vad de olika kurserna innehåller.

Funktionsutbildningar

FUNKTIONSUTBILDNINGAR ger en överblick över vad de olika applikationerna i Microsoft365 innehåller, vilka funktioner och finesser som finns och ger deltagarna grundläggande färdigheter i att arbeta i applikationerna.

Mer information

Office 365 - Grunderna

Vi introducerar Office 365 och allt kring att arbeta och lagra i molnet. Fokus ligger på funktioner, tips och trix som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete i Office 365. Vi tittar på nyheter och de senaste uppdateringarna i funktionalitet från 2016. Efter kursen har du koll på, och kommer kunna arbeta mer effektivt i, de applikationer som Office 365 erbjuder.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Office 365 - Fördjupning

Vi tittar i djupet på Office 365 och på några av de appar som är speciellt anpassade för den digitala arbetsplatsen och hur de är tänkta att fungera tillsammans. Efter kursen har du en genomgripande förståelse för Office 365 och goda färdigheter inom flera applikationer och områden, inte minst inom områdena samarbete och kommunikation.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

OneDrive for Business

OneDrive for Business gör det möjligt för användaren att synkronisera sina filer till sin dator i File Explorer (eller Finder på en Mac). I den här kursen utforskar vi hur det fungerar, hur man arbetar med funktionen “Filer på begäran” och hur man kontrollerar att allt är uppdaterat, både i molnet och lokalt på datorn.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Outlook

I denna kurs lär vi ut grundläggande funktioner i Outlook. Du får lära dig smarta sätt att skriva och svara på e-post, att bifoga filer eller länkar, att skapa kategorier för inkommande e-post samt att flagga meddelanden osv. Du får vidare tips kring användning av snabbdelar, signaturer och autosvar, hur du skapar regler och att göra-listor, samt hur du kan effektivisera mötesbokning via funktionerna i kalendern. Du får även lära dig att skapa kontaktgrupper, att sortera meddelanden i konversationer och att göra smarat sökningar i programmet.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

OneNote

Kursen baseras främst på den installerade versionen av OneNote som innehåller mer funktionalitet än webversionen. OneNote introduceras som program och vi går igenom flik-hantering och användbara funktioner. Med andra ord, tips och smarta genvägar för att kunna nyttja programmet maximalt. Kursen introducerar också Office-portalen och OneNote som webapplikation.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Skype for Business

Skype for Business har länge varit det främsta valet för både intern och extern kommunikation på företag. Men det finns fortfarande några viktiga ochnanvändbara funktioner som ofta går obemärkta förbi. I denna kursen utforskar vi dessa funktioner samt hur Skype kan sättas upp för att fungera i stora möten och för webinarier.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Teams

Den här kursen fokuserar på Teams, en sömlös samarbets- och kommunikationsmiljö. Den kan sammanfattas som ett centrum för att samla allt gemensamma arbete på en plats för alla i teamet. Helt enkelt är Teams ett mycket användbart nav för samarbete i Office 365. Teams erbjuder också kopplingar till övriga Office-program som gås igenom. Kursen ger också färdigheter i Planner – ett planeringsverktyg som används för att lägga upp och tilldela uppgifter och för att ha koll på team-medlemmarnas status.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Flow

Microsoft Flow är ett fantastiskt arbetsflödesprogram som fungerar med alla applikationer i Microsoft 365, och även med tredjepartsprogram. Det kan t ex användas för att skapa dokumenthanteringsrutiner. Här visar vi hur du sätter upp “Flows” för att automatisera delar av din arbetsdag och introducerar hur du kan skapa dina egna flöden och arbetsprocesser med hjälp av Flow.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Planner, Tasks och To-Do

Kursen tittar närmare på Planner – ett planeringsverktyg som används för att lägga upp och tilldela uppgifter samt uppdatera status.

Taks and To-Do är två olika verktyg som har detsamma funktion men funkar på olika sätts i Office 365. Vi tittar på vad de kan göra och hur man kan använder dem i på ett smart sätt.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Forms

I Forms kan du skapa undersökningar, registreringar, frågesporter och mycket annat. Forms kan också integreras i SharePoint och kan vara en del i ett arbetsflöde som skapats i Flow. I denna korta kurs tittar vi på grundläggande funktionalitet och de stora möjligheterna med denna enkla applikation.
Längd: 1.5 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

SharePoint grunderna

Den här kursen är en introduktion till grunderna i SharePoint Online. Vi titta på webbdelar och hur använder man dem, hur man bygger dokumenthanterings-funktionalitet, vad behörigheter innebär och hur de kan användas och hur de t ex kan påverka sökfunktionerna, och får kunskaper kring vad en Site Collection och en Site är i SharePoint
Längd: 3 tim
Målgrupp: Slutanvändare

SharePoint fördjupning

Denna kursen är för alla som skall administrera och bygga Sites i SharePoint Online. Vi fokuserar på behörigheter, webbdelar, dokumenthantering (vyer, listor och bibliotek) och på designen av sidor. Kursen är med andra ord för den som vill fördjupa sina kunskaper i SharePoint och kunna ikläda sig en admin-roll.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Super-Admins

Power BI grunderna

Power BI grundkurs ger en översikt till detta relativt nya men mycket användbara program i Office 365-familjen. Power BI kan användas till mycket på arbetsplatsen för att få koll på processer och fatta beslut utifrån data och statistik. I kursen tittar vi på hur man kan applicera Power BI, hur man hanterar datakällor och vi lär om modellering, visualisering och hur man delar med andra om man arbetar mobilt.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya till Power BI.

Power BI fördjupning

I fördjupningskursen går vi ett steg till med Power BI och tittar på ett mer avancerat användande med fokus på hur man också kan omvandla data till beslut. Vi använder flera datakällor samtidigt, interagerar med Excel, applicerar fördjupade grafer och data och arbetar med behörighetsstyrd delning.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som vill göra mer med PowerBI.

Sway

Sway är ett presentationsverktyg som på ett grafiskt attraktivt sätt kan användas för att berätta en historia. Ett alternativ till PowerPoint, men också en helt annan typ av applikation. Sway kan inkludera sociala medier live, rullning av text över video och mycket annat. I denna kurs tittar på grunderna i Sway och ger inspiration kring hur applikationen kan användas för att imponera på dina arbetskamrater.
Längd: 1.5 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Stream

Stream är Office365s svar på YouTube, men främst för intern kommunikation i företaget. Ett steg framåt från det som tidigare var Office 365 Video. Stream är en attraktiv miljö för att lagra, visa och spela video och kan sömlöst bäddas in i Teams och SharePoint. I den här kursen ser vi hur du laddar upp videoklipp, organiserar media i kanaler och grupper och ställer in för integration med andra Office 365-appar.
Längd: 1.5 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Mobilitet - On-The-Go

I den här kursen tittar vi på funktionaliteten i de olika Office365-mobilitetsapplikationerna och hur Office365 kan användas On-The-Go. Vi tittar på både iOS och Android-lösningar. Ett smart mobilt nvändade örhoppningsvis hjälper din organisation att vara mer produktiv, även utan att skrivarklienten ska arbeta vidare.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Officeprogrammen

OFFICEPROGRAMMEN i kombination med goda arbetssätt ökar produktiviteten, brukar vi säga. Men vad innebär det rent konkret? Dessa utbildningar Office-paketet fokuserar på hur ett smart användande av de välkända Office-programmen kan lyfta arbetsglädjen och effektiviteten och hur de interagerar med varandra i sina moderna tappningar. Arbetar man mycket på kontoret, och mycket med Office-progamvarorna, då får man ut mycket av dessa utbildningar.

Mer information

Office 2016 Grunderna

I den här kursen går vi igenom alla grundfunktioner i Office 2016 och de program som kommer med Office 365. Kursen bygger på att alla användare har Office 2016-klienten installerad på sin dator och de senaste uppdateringarna. Office 2016 är en integrerad del i Office 365 ekosystem av applikationer, och Office 2016 i sig har även fildelning och samarbetsfunktioner inbyggda direkt i programmen. Vi fokusera på samtliga Office 2016-programmen och hur de kan kopplas till Office 365:s moln-tjänst. ​
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.​

Excel 2016 grunderna

Denna kurs rekommenderas om du aldrig har använt Excel tidigare, eller om du vill uppdatera dina befintliga men begränsade färdigheter i Excel. Vi går igenom de grundläggande funktionerna i Excel 2016, formateringsalternativ, diagram, listhantering osv.
Längd: 2 dag
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Excel 2016 fördjupning

Under 2 dagar går vi djupare in i funktionaliteten i Excel 2016, letar efter datalänkar, hanterar data, pivottabeller och använder funktioner för att filtrera utinformation. Vi lär oss också på makron i Excel m.m.
Längd: 2 dag
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.​

Word 2016 grunderna

Vi lär oss bland annat hur man skapar, formaterar, delar och på smarta sätt hanterar dokument i Word 2016. Kursen går också igenom hanteringen av mallar, formatering av text och sidor, hur man jobbar med rubriker, sidfötter, teman, multimedia m.m.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

PowerPoint 2016 grunderna

Lär dig hur du skapar, redigerar och delar presentationer med PowerPoint 2016, och hur man använder teman för snygga presentationer. Vi tittar på hur man lägger till och redigerar text, bilder, diagram, video och animering. Men även hur man formaterar bilder, lägger till åhörarnoteringar och övergångar för att garantera en snygg och attraktiv presentation.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Project 2016 grunderna

Lär dig kärnfunktionerna i Microsoft Project 2016, det kraftfulla projekthanteringsverktyget. Lär dig hur du bäst konfigurerar projektkomponenter såsom arbetsuppgifter, sammanfattande uppgifter, milstolpar, återkommande uppgifter osv.​
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.​

Scenarioutbildningar

SCENARIEUTBILDNINGAR utgår från vanligt förekommande arbetsprocesser – eller scenarier – på en arbetsplats och hur dessa kan stödjas på ett smart sätt med Microsoft365 och Sharepoint. Fokus är således på processer. Flera olika applikationer används samtidigt för att stödja eller utföra en process.

Mer information

Digitalt och effektivt i ledningsgruppen

I en ledningsgrupp är den gemensamma tillgången till filer, mötesanteckningar och annat material viktig – material som utgör underlag för diskussion och beslut. Likaså är en gemensam, förberedande diskussion inför möten ett sätt att uppnå effektiva möten som kan ägnas åt fördjupad diskussion och ställningstaganden, snarare än information. Vinsterna för en ledningsgrupp att anamma smarta sätt att arbeta med verktygen i Office 365 är stora. Denna kurs ges av erfarna ledare som just lett och koordinerat ledningsgrupper på ett effektivt sätt med Office 365:s verktyg.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Effektivitet med mejl, kalender och filer i hela verksamheten

Utöver det självklara i att kunna skicka och ta emot mail och bilagor samt göra kalenderbokningar i både sin egen samt skicka bokningsförfrågningar till andra som du säkerligen redan gör i Outlook så är Outlook ett kraftfullt program fyllt med funktioner för att underlätta din vardag och effektivisera hanteringen av inkommande information och kalenderaktiviteter. Många är som sagt bekanta med Outlook som program men känner kanske inte till all funktionalitet som finns och som bara väntar på att bli använd.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Effektivare mötesrutiner med Office 365:s verktyg

Känner du igen känslan av att ha en dag helt utan möten? Moderna informationsarbetare får en speciell glöd i ögonen när de berättar att de fått en hel dag utan möten. Mindfires scenariobaserade utbildning “Effektivare möten” fokuserar på arbetssättet i din organisation i kombination med smarta funktioner att använda er av i Office 365 för att uppnå färre och effektivare möten.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Arbeta smart tillsammans i stora och små grupper

Vi tittar på en rad olika verktyg och metoder för att arbeta tillsammans med hjälp av den digitala arbetsplatsen. Det finns många kollaborations-verktyg i Office 365, och det kan vara förvirrande och svårt att förstå hur man använder de olika och hur de skiljer sig åt. Syftet med denna kurs är få pröva på och utvärdera de olika verktygen.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Resfria möten - hur gör man?

En av fördelarna med den digitala arbetsplatsen är att du kan arbeta och mötas på avstånd och ändå uppleva minimal nackdelar jämfört med att träffas på plats. Om ditt företag strävar efter att hitta metoder och rutiner för att på allvar komma igång m,ed effektiva möten över nätet så är detta en kurs som ger verktygen för det. Vi på Mindfire är nog nästan extrema vad gäller att ha utvecklat detta sätt att arbeta vilket gett oss många.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Projektstyrning på bästa sätt

Detta är en scenariobaserad utbildning som fokuserar på smart användande av Office 365:s appar för projektstyrning och samarbet. Inkluderade applikationer i kursen är Teams, Planner, OneNote och SharePoint.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Skapa onboardingprocesser i Office 365 & SharePoint

SharePoint i kombination med Flow och några andra Office 365-applikationer gör det möjligt för dig att skapa effektiva onboardning-processer för nyanställda. Ett enkelt sätt att effektiviserar och snabba upp nyanställdas introduktion på arbetsplatsen och tillse att inget viktigt glöms i processen.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Dela kunskap och lärande i organisationen

Använd applikationer och funktioner i Office 365 för att dela kunskap på arbetsplatsen och mellan avdelningar. Använd Yammer, Teams, Microsoft Stream, Sway och för att skapa ett naturligt sätt för alla i organisationen att bidra till den lärande organisation.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

SharePoint dokumenthantering

Dokumenthantering i SharePoint kan vara ett knepigt område att hantera. I denna kurs tittar vi på bra exemplar på dokumenthantering i SharePoint och hur du kan använda SharePoint eller SharePoint Modern för att effektivisera och automatisera dokumenthanteringen.
Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Förstudie-workshops

FÖRSTUDIE-WORKSHOPS syftar till att samla information, ge kunskap och sätta mål inför en utrullning av Office 365 – den digitala arbetsplatsen. Eller inför en utrullning av införande av Wizdom intranät – det moderna SharePoint Online-intranätet. Worshopsen skapar struktur och medvetenhet, och sätter tydliga, mätbara mål för implementerings- och förändringsarbetet.

Mer information

Vad är en digital arbetsplats?

Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Mål och vision för den digitala arbetsplatsen

Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Vilka arbetsprocesser stöds av Office 365?

Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Hur hantera GDPR med Office 365 och SharePoint?

Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Dokumenthantering i SharePoint, flöde, governance och behörigheter

Längd: 1 dag
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Råd och tips vid förändringsledning

Längd: 3 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Inspirationsföreläsningar

FÖRELÄSNINGARNAS syfte är att väcka tankar och ge inspiration. Föreläsningarna kan vara ett stöd i förändringsarbetet och i förändringsledarskapet. De passar också bra att ha som ett inslag vid kick-offer. De är tänkta för större grupper men kan också ges i seminarieform.

Mer information

Trender inom den digitala arbetsplatsen

Höra om den senaste trender.
Längd: 0.5 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.

Smarta arbetssätt och den digitala arbetsplatsen

Längd: 0.5 tim
Målgrupp: Alla som är nya i Office 365.