Tänk, planera, agera

Tänk, planera, agera

Det finns en generell modell som nästan alltid är giltig. Framför allt gäller den ifall man verkligen vill uppnå effekt. Den är också mer giltig i samband med att ni planerar era projekt medan det senare finns mer sofistikerade modeller för att komma vidare. Men Tänk, planera och agera ger en bra bild över vilka faser som måste finnas med när ni inför en ny digital arbetsplats eller ifall ni vill få igång användningen.

Tänk

Innan ni börjar projektet är det viktigt att ni verkligen funderar igenom vad det är ni ska göra samt hur ni bäst uppnår målen ni satt för projektet. Tänkafasen innebär ett helikopterperspektiv på all planering som behövs för införandet. Låt gärna denna fasen ta lite tid och blanda in många medarbetare när ni utformar ramarna för projektet.

Planera

När ni kommer till planerandet börjar ni detaljera projektet. Här kan ni gärna formulera vilka leverabler som ska göras och koppla de aktiviteter som behövs till respektive leverabel. Genom att göra det får ni fram en övergripande projektplan och vissa estimat kring kalendertid, kostnad och arbetstid.

Koppla olika leverabler till era mål för att få en röd tråd genom hela projektet.

Agera

Sjösätt er projektplan genom att detaljera aktivitetslistan ytterligare. Här tillför ni resurser och kopplar vilka aktiviteter som bygger på varandra samt vilka milstolpar ni ser framför er.

Självklart ska ni sedan utvärdera och starta om projektet med ständiga förbättringar och förvaltning men det är en helt annan sak.

Leave a Reply