Samarbetsproblem, fast annorlunda, typ

Samarbetsproblem, fast annorlunda, typ

Vi trycker ofta på värdet av att etablera nya arbetssätt i samband med införandet av Office 365. Själva tror vi på samarbete, delning, lärande, informationsflöden och möjligheten att bidra. Hur som helst, som med allt annat finns det för och nackdelar. I dagens arbetsliv hyllas samarbete nästan som en gud. Något som kommer revolutionera verksamheten och målen.

Allt fler företag placerar sina anställda i öppna landskap för att stimulera oplanerade sammanträffanden och samarbete i vardagen. Tillsammans med en ny digital arbetsplats med möjligheter till samarbete skapas en bra miljö för just det. Medarbetarna förutsätts vidare att löpande stötta sina kollegor.

Samarbete är i grunden positivt för många företag men man måste förstå det i flera plan. Syftet med samarbete är att medarbetare tillsammans kan nå resultat som inte kan nås av dem som individer eller att det i så fall skulle ta mycket längre tid. Att göra något tillsammans med kollegor ger dessutom organisationen värdefull kunskapsdelning och förmågor sprids över flera personer etc.

Trenden med öppna ytor fortsätter växa sig starkare och Facebook håller troligtvis rekordet med ett av sina kontor. Det är en byggnad med en sammanhängande öppen yta som är över 40 000 kvadratmeter.

Samarbete har under en längre period varit relativt lite ifrågasatt men de senaste åren har till exempel Harvard Business Review (HBR) publicerat en huvudartikel om “collaborative overload”; och Cal Newport på Georgetown University har lanserat sin bok “Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World”.

Det växer fram en serie studier som visar på samma problem. Gloria Mark presenterar i sin studie hur små korta störningar gör att medarbetaren tappar fokus och ökar tiden för hen att slutföra sin uppgift signifikant. Flera studier visar att multitasking försämrar kvaliteten i resultaten generellt. Dessutom verkar hjärnan vara kvar i gamla arbetsuppgifter även efter en har bytt från en uppgift till en annan.

Studier visar också att många är bra på att mäta effekter av samarbete med det är svårare att mäta kostnader. Då går det inte att uttala sig om hur produktiviteten påverkas av samarbetet. Rob Cross och Peter Gray fann i sina studier att “information workers” ofta spenderar mer än 75% av sin tid i möten, på e-post eller pratande i telefon. Många spenderar helt enkelt så mycket av sin arbetstid i interaktioner med andra att de behöver arbeta kvällstid eller under tiden de samverkar med andra.

Det som dock framstår som den största utmaningen just nu är att mängden samarbete minskar tiden för “deep work”. Det handlar om arbetsuppgifter som kräver stor kompetens och lång tid för att lösa besvärliga problem. Det finns helt enkelt väldigt få möjligheter att få till arbetssätt, tjänster och arbetsmiljöer som passar för detta på moderna arbetsplatser.

Det är viktigt att förstå att alla medarbetares tid är definitiv. Den kommer inte ökas på. Utifrån det behöver tjänster designas där samarbete ingår. Men de måste också designas för att inkludera arbetstid samt tid för att tänka och reflektera.

Leave a Reply