Produktivitetens heliga graal

Produktivitetens heliga graal

Någonting är fel, någonting är väldigt fel. I många år jobbade jag mest med offentlig sektor och det var ofta en viss ursäktande attityd att de borde kommit längre med sin digitalisering. Det privata har ju kommit så långt. Så nu när jag börjat syna den handen noterar jag ganska snabbt att det är både sant och falskt.

Det som jag tycker är mest uppseendeväckande är att vår produktivitet i Sverige sedan 1991 (då internet etablerades) har vuxit med ynka 74 %. Produktivitet är det det samlade producerade värdet (BNP) delat med antalet arbetade timmar. Så för varje timme som genomförs i det privata idag produceras 74% mer värde. Då finns ingen korrelation mot inflation eller andra kostnadsökningar.

Något är som sagt fel, väldigt fel. För när jag tänker tillbaka till 1991 så tog jag studenten i Ystad det året. Jag fick Nationalencyklopedin i studentgåva, min pappa hade varit tidig med biltelefon från typ 1986, jag hade en Amiga, Commodore 128, Vic 64 etc. Men 1991 kopplade jag upp mig mot internet första gången, fick min första e-postadress (paul.linde@student.lucs.lu.se tror jag det var). Sedan började jag använda Office under 90-talet. Jag jobbade ett år i Afrika 1996 och fick då med mig en bärbar dator med, hör och häpna, färgskärm.

Jag kan lista ännu mer som har hänt sedan 1991 men blir fortfarande lika förbluffad av det faktum att vi inom det privata bara lyckats förädla vår verksamhet med 74% mer idag än 1991.

Working 9 to 5 (song released 1980, image 1982)

Bilden från filmen och sången “9 to 5” gör ju att man snabbt inte alls förstår hur det endast kan ökat 74%. Det måste alltså finnas en stor potential som väntar på att realiseras därute; någon form av helig graal för alla oss som jobbar med produktivitet eller digitala arbetsplatser.

Företagets produktivitet har ökat med 74% sedan 1991 medan den personliga produktiviteten har mångdubblats.

Som informationsarbetare kan jag bara konstatera att vi idag producerar väldigt mycket information. Vi gör väldigt mycket mer på 1 timme idag än 1991 men dilemmat är att vi gör inte det som skapar värde för företaget. Under 1980-talet var allt mer strömlinjeformat. Man var troligtvis mer rädd om sin tid och sina möten med andra kollegor. Idag saknas styrning och bra arbetssätt för att på bästa sätt skapa värde för företaget. Detta är giltigt i de allra flesta organisationer som ni eventuellt råkar stöta på eller undersöka.

Jag lämnar det lite obesvarat men lovar att återkomma till lösningar, idéer etc längre fram.

Leave a Reply