Workshop

Vi börjar med en workshop kring mål och vision. Vad vill ni att er digitala arbetsplats ska vara? Vad är viktigast för just er? Struktur, samarbete, kommunikation, nyheter etcetera.