Wizdom – det prisbelönta intranätet

Wizdom – det prisbelönta intranätet

Med Wizdom får du full nytta av Office 365 och Sharepoint i ditt intranät

Skaffa Wizdom, det högst rankade* SharePoint-intranät-in-a-box! Utvärderat och klassificeras mot 25 andra intranätlösningar av oberoende intranätxperter på Clearbox Consulting.
Beställ rapporten

Wizdom är en intranät-plattform med rik funktionalitet som fullt ut integrerar med SharePoint och Office 365. Den förstärker, strukturerar och adderar funktionalitet till Sharepoint och Office 365. Men till skillnad från många andra intranätlösningar är den en integrerad del i den befintliga Office 365-miljön. Den är avsedd för företag som vill växla till ett modernt intranät och skapa kraft i användningen av Office 365, men som samtidigt vill göra detta utan dyra och tidkrävande utvecklingskostnader.

 

 

Hur mäter man om ett intranät är framgångsrikt? På Mindfire menar vi att man skall mäta hur mycket intranätet faktiskt används. Men inte bara det, man skall även mäta i vilken utsträckning det används spontant ochfrivilligt av de anställda. Hur lockande och attraktivt är det? Går de anställda dit för det känns lättanvänt, grafiskt tilltalande och relevant? Är det företagets ”United” – den enande och samlande ytan för kommunikation, samarbete och information? Med sådana sätt att mäta intranät kommer Wizdom alltid ut på den vinnande sidan!

highlight

VARFÖR ÄR ETT MINDFIRE WIZDOM INTRANÄT INTE SOM ALLA ANDRA?”

Det finns ett växande antal ”Sharepoint-off-the-shelf” intranätslösningar på marknaden. På ytan kan dessa ge intryck av att erbjuda god funktionalitet och fin design. Men vid närmare inspektion ser man att integrationen med SharePoint och Office 365 varken går på djupet eller på bredden. Äkta “native” Sharepoint-integration är något som väldigt få på marknaden kan erbjuda idag. Mindfire Wizdom-intranätet är en lösning som erbjuder det.

 

star_border

VARFÖR ETT INTRANÄT “OUT-OF-THE-BOX”?

Mindfire Wizdom är ett avancerat out-of-the box intranät som bygger på Sharepoints och Office 365:s styrkor. Det är enkelt, snabbt och grafiskt tilltalande för användarna. Med Mindfire Wizdom blir intranätet det som förenar på arbetsplatsen – ett informativt och inspirerande nav för hela företaget.

Att bygga ett intranät från Sharepoint kan vara en utmaning, både i tid och pengar. Inte heller är det idag lätt att möta användarnas krav på att allt skall vara snabbt, snyggt och intuitivt. Mindfire Wizdom kom till just för att kunna leverera detta.Som kund bestämmer du först vilka webbdelar – vilken funktionalitet – som skall finnas för att möta just din organisations behov. Sedan bestämmer du den lay-out som sidorna, ytorna och webbdelarna skall ha – färger, logga, fonter, rubriker o s v . Genom verktyget “Wizdom Design Wizard” blir denna process kvalitetssäkrad och enkel. Enn CSS- och HTML-editor finns också för dem som själva vill gå ännu djupare i designen. Att sätta upp och att sköta ett Wizdom-intranät handlar mer om att konfiguerara än att koda och programmera.

Resultatet blir ett kraftfullt intranät som genererar det bästa ur Sharepoint och Office 365.


50+ funktioner

highlight


100% anpassningsbart

highlight


Klart på några veckor

highlight

 

 

ANTALET ANVÄNDARE

450 000 användare i hela världen Wizdom - det internationellt högst rankade intranätet, byggt på Sharepoint Wizdom används av hundratals företag, myndigheter och institutioner över hela världen. Du väljer det språk du vill ha och väljer sedan de komponenter du vill skall vara tillgängliga i just ditt intranät. Wizdom erbjuder ett femtiotal olika funktionaliteter. Du designar intranätet utifrån dina önskemål. Resultatet blir en digital arbetsplats som driver både produktivitet och arbetsglädje. Eftersom Mindfire Wizdom är ett out-of-the box intranät så är ledtiderna från beslut till implementering, till användande aldrig långa.

Responsivt


Wizdom är helt och fullt responsivt. Användarna når intranätet från sin PC, laptop, Chromebook, iPad, Android- eller iOS-telefon.

 


Snabbt att sätta upp och konfigurera

Våra konsulter hjälper dig att snabbt sätta upp och konfigurera Wizdom och ger dig och dina kolleger den träning du behöver. När det är klart finns det mycket du kan göra själv (utan att behöva koda) för att få precis det kraftfulla och engagerande intranät som du vill ha. Implementeringstiden – från ax till limpa – för att sätta upp ett Wizdom-intranät räknas i veckor, inte månader och år. Dessutom är det ett organiskt och dynamiskt system som lätt går att justera och ändra efterhand – utan dyra konsultkostnader.

 

Blir aldrig gammalt

En av de viktigaste sakerna att ta reda på – men som ofta glöms bort – när man bestämmer sig för ett nytt intranät är hur det fungerar med uppdateringar. Intranät blir naturligt nog med tiden gamla. Gårdagens teknik och grafiska gränssnitt dröjer kvar. Samtidigt innebär uppdateringar kostsamma och tidskrävande investeringar. Wizdom är ett intranät där alla uppdateringar ingår i månadsavgiften och där alla uppdateringar av inte bara Wizdom utan även Sharepoint och Office 365 sker utan störningar och i stort sett utan handpåläggning.

 

 

appsandroidextension

Fullpackat med funktioner och appar som fungerar direkt ”ur lådan” (tänk appar i mobilen)

Wizdom innehåller alla funktioner som du kan förvänta dig av ett högkvalitativt intranät. Det finns väldigt mycket funktionalitet att välja mellan, men om du fortfarande behöver mer – eller väldigt specifika anpassningar – så kan du själv bygga anpassade appar och widgets. Likaså kan du integrerar Microsofts eller andra tredjeparts tillverkares appar eller webbdelar.

 

 

All data lagras hos kund, i Sharepoint

Till skillnad från många andra traditionella intranätlösningar så låses inte datan och innehållet i ditt Wizdom intranät in. Det lagras i Sharepoint hos kund, vilket innebär att den är lätt att migrera.

Engagera dina medarbetare! Hjälp dem att komma igång med den digitala arbetsplatsen samarbetsmöjligheter.

Wizdom är byggt som ett socialt- och samarbetsintranät. De anställda engageras av samarbets- och projektverktygen – och de liknar dem som medarbetarna är vana vid på webben.

 

 

All funktionalitet som du kan tänkas behöva 

Här är exempel på några av de cirka 50 funktioner – webbdelar – som finns i Mindfire Wizdom

Branding

Ge Wizdom din verksamhets färger och design

Nyheter

En kraftfull nyhets- och informationsmotor där företaget eller organisationen snabbt når ut till alla sina anställda. Användarna lockas av det visuellt tilltalande gränssnittet och tillgången till lajks, bilder, video, notiser, kommentarer och @notifieringar.

Projektytor och Team sites

Lätta att komma igång med. Både för permanenta och ad hoc-grupper. Dela dokument, ytor, kalendrar och andra resurser

Kontakt

tt enkelt att hitta och följa personer i den egna organisationen. Sök på specifika kompetenser, avdelningar, spark, projektgrupp eller andra attribut.

Språkstöd – med ett klick översätts innehåll till ett flertal olika språk.

Socialt

Sociala verktyg som uppmuntrar till kontakt och samarbete. En rik flora av funktionalitet och ett attraktivt gränssnitt som också hjälper till att skapa trivsel och känsla av tillhörighet.

Språkstöd

Med ett klick översätts innehåll till ett flertal olika språk.

Video- och bilder

Berätta med bild, video, gallerier och bildspel. Allt i ett informativt och attraktivt format.

KPI:s och BI

Gör data tillgängligt för analys och kunskapsbyggande. Medvetandegör hela organisationen om viktiga KPI:er med relevans för hela företaget. Integrera med Microsoft Graph

Gamification

Vid rätt tillfällen släpp loss lekfullheten för att skapa engagemang och interaktivitet.

Dashboard

Redaktör och innehållsansvariga arbetar i ett intuitivt gränssnitt

Formulär

Bygg egna online-formulär med drag-and-drop

Integration Office 365

Office 365 är en del av Wizdom och Wizdom är 100 % kompatibelt med all funktionalitet i Office 365. Detta betyder att funktioner och tjänster såsom Skype for Business, Delve, Yammer och Outlook integreras i intranätet.

Flexibelt och formbart

Konfigurera och placera ut på canvasen, koda inte!

 

 

Europas snabbast växande Sharepoint- och Office 365-intranät

300 +

kunder

200,000 +

användare

50 +

intranät-funktioner

Priser

Wizdom liksom Office 365 är en prenumerationslösning och priset baseras på antalet personer i din organisation som kommer att använda Wizdom. Din licens kan skalas upp och ner efter dina behov. Du kan börja i liten skala och öka på efterhand.
Beställ en prislista för ditt företag

VAD SÄGER KUNDERNA OM MINDFIRE WIZDOM?

“Vårt Wizdom-intranät har uppnått ett högt användande bland våra anställda”

Kommunikationskonsult, Union

“Wizdom gav oss en intranätösning för vårt Sharepoint som sparat oss tid och pengar”

Martim Academy, IT-chef

“90% av de krav vi hade satt upp för ett nytt intranät fanns redan i Wizdom”

Kvalitetsansvarig, Utility

“Vår Wizdom-lösning är användarvänlig och visuellt tilltalande”

Bryggeri, HR-chef

“Wizdom är en riktig möjliggörare!”                           

Intranätansvarig på försäkringsbolag

“Wizdom har gjort det snabbt och enkelt att hitta central information”

IT-chef hos kök- och badrumsleverantör

 

VAD SÄGER MICROSOFT OM MINDFIRE WIZDOM?

“Den högsta nivån av nöjda användare som juryn någonsin sett”

“Värdet av Sharepoint uppnås snabbare med Wizdom”

 

settings_input_hdmi

Snabbt att komma igång

Wizdom är ett modernt app-liknande intranät. Den kan installeras, konfigureras och vara körfärdig på några veckor. Våra kunniga intranätkonsulter, tekniker och utbildare stödjer i varje fas i upp- och igångsättandet av det nya intranätet - både med det strategiska och det tekniska. Det går bra att starta med ett begränsat antal funktioner I intranätet för att sedan öka på efterhand. Med införandeverktyget “Rapid development Framework” blir konfigurationen och införandet en kvalitetssäkrad och metodisk process. Den blir både lärorik och logisk för dem som deltar. Med supportavtalet finns det stöd att få under resans gång. Många gånger uppstår ett behov efter en tid att introducera ytterligare funktionalitet.

 

settings

Deployment – i molnet, on prem eller som hybridlösning

Wizdom installeras och körs som ett tillägg till SharePoint. Den kan installeras i din lokala SharePoint-miljö eller i SharePoint Online, på Office 365 i molnet. Wizdom fungerar också hybrid-miljöer, där du kanske vill ha både ett moln och en lokal miljö för din data.. Våra konsulter hjälper dig att välja det alternativ som passar dig bäst och ger all den teknisk hjälp och support som kan behövas för att få din miljö att fungera snabbt och smidigt.

accessibility

Förtlöpande support och årliga användarkonferenser

Beroende på dina egna kompetenser och resurser kanske du vill ha lite extra hjälp och support efter lansering. Om detta skulle vara aktuellt erbjuder Mindfire flexibla supportpaket som man kan välja mellan. Varje år anordnas också användarkonferenser –  inspirerande och trevliga sammankomster där Wizdom-användare uppdateras kring vad som är på gång och utbyter idéer och erfarenheter.

Beställ mer information

 

 

WIZDOM-KUNDER

200+ företag, kommuner och myndigheter använder Wizdom

Här är ett urval av Wizdom-användare:

 

Boka en Online demo