Medarbetarundersökning

Vi gör en undersökning där alla medarbetare får berätta hur de använder den digitala arbetsplatsen. Hur nära målet ligger ni?