Business champions

Business champions är medarbetare som får extra och tidigare utbildning för att kunna fungera som exempel och hjälpa andra.