Nulägesanalys

Nulägesanalys

Nulägesanalysen passar företag och organisationer som vill veta hur deras digitala arbetsplats fungerar i nuläget och/eller sätta upp mål för framtiden. Vi har lång erfarenhet av att utvärdera arbetssätt och titta på olika typer av behov. Analysen består av följande tre steg.

 

Workshop

Vi börjar med en workshop kring mål och vision. Vad vill ni att er digitala arbetsplats ska vara? Vad är viktigast för just er? Struktur, samarbete, kommunikation, nyheter etcetera.
 

Medarbetarundersökning

Vi gör en undersökning där alla medarbetare får berätta hur de använder den digitala arbetsplatsen. Hur nära målet ligger ni?
 

Slutrapport

Vi sammanställer en rapport som bland annat innehåller förslag på vilka insatser som behövs för att ni ska nå era mål.