Nästa generations digitala arbetsplats

Nästa generations digitala arbetsplats

Utvecklingen för de digitala arbetsplatserna har accelererat de senaste åren. Begreppet har vidgats och inkluderar idag allt fler funktioner och arbetssätt för slutanvändarna. Här kommer därför några spaningar kring vad som kommer hända med nästa generations digitala arbetsplats.

Teknik, människa och plats växer samman

Det vi ser med arbetsplatsen totalt sett är att teknik, människa och plats växer samman. Det är först när de är i harmoni som verklig utväxling fås av den digitala arbetsplatsen. De tre entiteterna växer samman allt mer och är svåra att särskilja från varandra. Alla tre bidrar till en högre produktivitet och det som märks mest tydligt numer är att tekniken i sig själv gör användarna mer produktiva.

Eric Schmidt uttryckte det tidigt att en enhet som är offline är en död enhet men det börjar nu även märkas på platser och människor. Ett konferensrum som saknar koppling till rumsbokning, snabbmöten, beläggningsmätning etc börjar bli allt mer obrukbara. En medarbetare som saknar tillgång till internet blir också allt mer ineffektiv och idag är det då endast ett fåtal arbetsuppgifter som kan göras av en informationsdriven medarbetare. Även inom industrin blir produktionen allt mer känslig för störningar i internet. Även ifall produktionssystemen ofta är lokala så behöver de information som kommer utifrån.

Våra kontor blir allt mer uppkopplade och arbetet frikopplas allt mer från en fördefinierad plats. Idag är möjligheterna större än någonsin att kunna arbeta från valfri plats. Trots det väljer de flesta medarbetare oftast att arbeta från kontoret. Detta för att mötet med andra medarbetare fortfarande är värdefullt som katalysator för innovation och kreativitet men också för koncentration och arbetsmiljö.

Verksamheten börjar driva projekten

”Det är inte ett it-projekt” tror jag mig ha hört sedan jag började arbeta som konsult för drygt tio år sedan. Ändå är det så att IT har haft en avgörande inverkan på nästan alla projekt eftersom det ansetts varit viktigt med säkerhet, arkitektur, integrationer etc. Rätt eller fel så är trenden tydlig att verksamheten driver allt fler projekt som berör den digitala arbetsplatsens domäner.

Alexander Bard presenterade på Microsoft Partner Day sin bild över utvecklingen med att konstatera:

”Det är inte de äldre gubbarna på IT som driver molnfrågorna. Det är de yngre tjejerna i verksamheten, med erfarenheter av sociala medier, som driver på för att slippa gubbarna på it-avdelningen”

Även om det är ganska starkt uttryck ligger det ganska mycket i det. Verksamheten söker allt mer efter snabbrörliga lösningar och en upplevelse de känner igen från sin privata konsumtion av it-tjänster. De vill ha samma upplevelse på jobbet som hemma. Consumerization av it fortsätter fortfarande växa.

Intelligenta lösningar

Sedan analysverktygen började utvecklas mot mer ostrukturerad information har vi sett att det växer fram nya moderna analyser som stöttar användare i sitt dagliga arbete. Det kan till exempel vara Delve som redan idag försöker sortera ut de mest intressanta dokumenten för en användare genom information som finns lagrad i Office 365. Men det vi ser i Delve, och som redan idag ersätter en stor del sökningar samt bidrar till en lärande organisation, är bara början på en trend.

I samband med att vi använder funktionerna i den digitala arbetsplatsen blir de också rikare på information om oss som användare. Det är denna information, dessa signaler vi sänder som användare när vi skriver mejl, skapar information, tar del av information, skapar och läser dokument, interagerar med andra etc som gör att lösningen vet mer om oss som användare.

I bakgrunden byggs det redan en maskinell informationsarkitektur som gör att vi kan få mer information som är relevant serverade från till exempel Office 365.

Lösningar inom den digitala arbetsplatsen kommer därför vara bättre på att optimera beläggning i konferensrum, hitta tillgängliga mötestider, servera relevanta dokument, sammanställa information inför möten, begränsa mötestider, hjälpa medarbetare att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv etc.

Mer standardiserat

Vi har de senaste åren sett att trenden är att utveckla mindre och använda mer standard. Med Microsofts färdplan för Office 365 kan vi utgå från att den trenden kommer fortsätta vara stark. Det finns idag mindre anledning att utveckla själva på SharePoint Online och vi kan förmoda att alla globala processer kommer finnas implementerade inom bara ett par år.

Det vi därför kommer behöva stöttning med är att implementera och konfigurera lokala och nationella processer i ett färdigt ramverk.

Vi ser redan idag tydliga spår av detta i och med lanseringen av naturliga mobilappar och färdiga funktioner för grupper mellan olika delar av Office 365.

Nya arbetssätt

Det som står högst på agendan för att få utväxling på genomförda investeringar är att införa nya arbetssätt. Det kan handla om att stimulera samarbete, delning, lärande etc. Genom att premiera och stötta verksamheten med mjuka frågor kommer värdet av alla funktionerna öka snabbt.

Förutom det rent ekonomiska värdet som en digital arbetsplats kan skapa relativt omgående är det först när medarbetare lyckas anamma nya arbetssätt som den digitala arbetsplatsen kan ge en produktiv acceleration.

Detta är den bärande idén bakom produktivitetshandboken varför vi kommer återkomma till detta genom alla kommande avsnitt. Håll ut med andra ord 🙂

Leave a Reply