Lär av andras misstag och lyckas själva

Lär av andras misstag och lyckas själva

Gästblogg av Pia Andreason, utbildare i digitalt arbetssätt/medvetet arbetssätt på Direxio AB

Att lära sig av andras misstag är ett effektivt och ekonomiskt sätt att få kunskap. I alla fall om man jämför med alternativet, som är att först göra ett misstag, sen lära sig av det och till sist göra om och göra rätt.

Ett vanligt misstag i förändringsprocesser, i synnerhet processer som innefattar många medarbetare och nya arbetssätt, är att underskatta vikten av utbildning. Att ha lika stor budget för utbildningen som för själva tekniken är en god riktlinje som dock kan verka utopisk när man ser till den ekonomiska verkligheten. I slutänden kan det ändå vara mer lönsamt med en enklare teknisk lösning som alla använder än med en komplex lösning som bara används av ett fåtal.

Naturligtvis finns det lika många svar på frågan ”Hur uppfyller vi våra mål på det snabbaste och enklaste sättet?” som det finns företag och organisationer. Men i grunden handlar det om samma sak: ju fler som får lära sig ”det nya”, får tillfälle att öva under trygga former och sedan använda de nya kunskaperna, desto bättre utfall får investeringen i ny teknik och nya arbetssätt.

”Det handlar om ledarskapet” är ett välkänt mantra. Och när det gäller utbildning är det extra sant. Om inte ”chefen” tar till sig det nya och visar vägen, spelar det inte så stor roll om några medarbetare, eller kanske till och med de flesta, har anammat ny teknik, nya kunskaper och färdigheter som de använder i verksamheten. Därför är det en bra metod att låta cheferna påbörja inlärningsprocessen. Låt cheferna först få lära sig allt det nya, använda det och pröva på, för att sedan kunna sätta en egen plan för vilka verktyg, metoder och arbetssätt som bäst gynnar den egna gruppen.

Alla behöver inte kunna allt är nästa insikt. Var och en medarbetare/arbetsgrupp behöver en anpassad verktygslåda, med redskap och funktioner som de känner väl och som hjälper dem i det vardagliga arbetet. Det viktiga är att så många som möjligt får kännedom om verktygen och får möjlighet att prova dem, för att sedan kunna besluta vilka redskap och metoder som ska användas för att på bästa sätt gynna den egna verksamheten.

Som alltid när det handlar om människor är trygghet det viktigaste av allt. Att lära sig nya saker kan vara stimulerande, att göra saker på annorlunda sätt är kul – om man känner sig trygg med sig själv och i sin arbetsgrupp. Tillsammans klarar vi det mesta.

Genom att skapa insikter, tillföra kunskaper och sedan ge medarbetarna gott om tid att öva tillsammans kan man, sakta men säkert, leda organisationen in i ett digitalt arbetssätt. Utbildning tar tid och kräver sin budget, men är en självklar investering sett i sitt sammanhang. För vem köper en Ferrari utan att först ha investerat i ett körkort?

Leave a Reply