Hjärnan vill ha roligt!

Hjärnan vill ha roligt!

“The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition.”

Så säger Peter Senge som forskat kring lärande organisationer. Lärande är ett sätt att öka konkurrenskraften och en lösning på många av de problem som företag och organisationer möter.

Vi ser allt fler företag som identifierar lärande som en viktig konkurrensfördel. Olika företag levererar olika typer av stöd för lärandet i form av innehåll, lärmiljöer och så vidare. Vilket är toppen. Men väldigt få försöker på allvar skapa en lärande organisation. Det vill säga en organisation där lärandet sker automatiskt, där och när det behövs och gör hela organisationen mer lättrörlig.

Efter att ha varit engagerad de digitala arbetsplatserna hos några av de största företagen i Sverige har jag fått en bra inblick i vilka lösningar de serverar sina medarbetare. Många företag och leverantörer har fokuserat på företagets behov av att styra och följa upp lärandet i organisationen snarare än att etablera en miljö som stimulerar till lärande. Man tänker uppifrån, inte nerifrån. Detta trots att moderna teorier om hur man lyckas med lärandet baseras på just individens lust till att lära och möjligheten att göra det på sina egna villkor. När kontroll och uppföljning blir viktigare än lust och möjlighet händer oftast ingenting. Visst är det läskigt att släppa kontrollen, men det är kanske värt det?

I en modern organisation är det medarbetaren som driver lärandet. Hen ska alldeles på egen hand kunna ta initiativ till och genomföra sin kompetensutveckling på sina egna villkor. Ledningens roll är att göra det möjligt. Det handlar ofta lika mycket om att ta bort saker som att tillföra.

Man behöver tillföra en smidig och attraktiv lärmiljö med relevant och aktuellt innehåll. Lärande ska vara kopplat till ett direkt värde för medarbetarna. Det handlar alltså om både innehåll och miljö. Samtidigt behöver man ta bort exempelvis gamla inställningar att lärande är någonting man enbart gör på kurser och att ledningen ska bestämma vem som ska lära sig vad och när. Och ersätta med en modern syn på lärande.

Tre enkla tips för dig som vill etablera en framgångsrik lärmiljö för dina anställda:

  1. Utgå från användarnas behov och ge dem en god upplevelse
  2. Uppmärksamma ledarnas betydelse för lärandet
  3. Välj en plattform som fokuserar på de anställdas lärande

Och glöm inte, hjärnan vill ha roligt när den lär sig. Den vill utmanas med innehåll som användarna vill ta till sig, behöver i sin roll och är lättillgängligt.

Läs gärna mer om lärande organisationer i Baloo Learnings rapport Leda till lärande.

Leave a Reply