Äger du din sista bil?

Äger du din sista bil?

Sedan jag sålde min förra bil har jag inte haft daglig tillgång till egen bil. Men de sista månaderna har jag allt oftare umgåtts med tanken på att återigen bli bilägare. Funderingar och drömmar blandas och modeller som mer frekvent dyker upp är en Volvo V60, nya 5-serien hybrid från BMW eller kanske är tiden mogen för en Tesla? Men …

… farhågorna hopar sig. Paris stad förbjuder diesel, självkörande bilar utvecklas, batterier förbättras, nätet av laddstationer förtätas, tillverkarna satsar på tjänster etc. Det finns många skäl till att inte äga en bil idag eftersom risken att sitta med Svarte Petter om 3-4 år är överhängande. Kanske är det så att jag har ägt min sista bil? Jag borde kanske ha gjort ett mer värdigt avslut.

Just nu har jag ett uppdrag på Volvo där många också funderar på framtiden och hur bilbranschen kommer förändras. Digitaliseringen har redan skakat om ett antal branscher och kanske är det nu dags för en av 1900-talets giganter att förändras i grunden. Min profetia är att det redan 2025 bara finns rester kvar av bilbranschen så som vi känner den idag. Bilar kommer tillverkas, ägas och köras på andra sätt.

SJÄLVKÖRANDE BILAR

Allt fler företag experimenterar med och levererar självkörande bilar. Tesla har installerat möjligheten att låta bilen köra själv i de bilar de levererar till slutkunder. Volvo genomför ett projekt i en gruva där alla fordon är självkörande. Google fortsätter sin satsning på självkörande bilar och Volvo lanserade sin tillsammans med Über. Säkert finns det ännu fler exempel för de som vill veta mer. Vi ser alltså att allt fler globala aktörer som satsar på samma sak.

Självkörande bilar kommer kunna kommunicera i realtid och vara mer effektiva när det är trafikköer, upptäcka vilt genom värmekameror samt att varna varandra vid portentiella faror. De kommer heller inte behöva parkeringsplatser i centrum utan kan åka utanför stan för att laddas eller invänta nästa körning. Mackarna kommer att försvinna eller bli något annat eftersom ingen kommer att tanka.

Vi kommer att se dominoeffekter. Så fort det börjar komma i fler självkörande bilar på våra vägar kommer också affärsmodeller utvecklas som inte hade fungerat utan dem. Vilka blir det?

Lastbilsmarknaden kommer också förändras drastiskt. Idag påverkas transportpriset till viss del av förarnas löner och detta kommer förstås att ändras. Men den stora förändringen lär bli att lastbilarna kan köra 24/7. Samma bil som tidigare bara kunde användas delar av dygnet kan nu användas hela dygnet. Hur kommer det att påverka din bransch?

MOBILITET SOM TJÄNST

Volvo har testat bilpooler genom Sunfleet i drygt tio år i Sverige men har nu bestämt sig för att göra satsningen global. Sunfleet ska ut till alla länder. Volkswagen har sagt att 2025 ska mer än hälften av bolagets intäkter vara från mobilitet som tjänst (exklusive leasing) genom bilpooler och andra närliggande tjänster. Deras satsning är sedan i höstas global. Mercedes skalade upp sin satsning på mobilitetstjänster till ett globalt program i höstas. BMW, Mercedes och Audi har gått samman för att utveckla en egen positioneringstjänst för självkörande bilar. De kommer också gemensamt investera i ett globalt nät för laddstationer av elbilar.

Tjänsterna kommer handla om samåkning på vissa sträckor, bilpooler där man kan beställa och hämta sin bil samt i slutändan att man abonnerar på mobilitet. Det innebär det att man beställer sin bil dit man befinner sig för att sedan bli avlämnad på avsedd plats med en självkörande bil. Man betalar en grundavgift, en timavgift och en distansavgift. Troligtvis blir det initialt biltillverkarna som äger abonnemangen men det kan förändras.

I samband med att mobilitet som tjänst etableras kommer bilägandet tillhöra det förgångna. Parkeringsplatser kommer försvinna i centrum, enhetsfart kommer införas, mackarna försvinner eller ombildas etcetera.

VAD ÄR ETT BILFÖRETAG?

Med Teslas intåg på marknaden blev det tydligt att man kan komma igång och tillverka en bil utan att äga hela kedjan. När de började ägde de i princip monteringslinan medan allt annat tillverkades på entreprenad. Idag har de utvecklat sin tillverkning med till exempel egna batterier men de avviker fortfarande från andra tillverkare. Vi kommer se en fortsatt utveckling där bilföretagen ritar och utvecklar nya modeller samt monterar dem, men där andra aktörer gör resten.

Tillverkning av alla delarna kommer bli allt mer en fråga för globala underleverantörer. Det kommer att påverka bolagen och alla de orter där det idag finns tillverkning. För Volvo är det Skövde, Umeå, Köping, Braås och så vidare. Tillverkarna kommer också att bli allt mer tjänstefierade och de kommer troligtvis också bli de som äger bilarna i framtiden. De tillverkar till sin egen marknad. Volvo kommer i framtiden snarare uppfattas som ett företag som erbjuder tjänster inom mobilitet än som tillverkare av bilar.

Samma trend gäller för lastbilsbranschen. Tillverkarna blir också speditörer.

VARFÖR KOMMER DETTA HÄNDA?

För att det finns ett momentum just nu för innovativa företag i bilbranschen. Det finns också en sundhet i att tillverka färre bilar och dela en så stor investering med andra. Säkerhetsmässigt finns det också fördelar eftersom självkörande bilar kommer vara säkrare. Visst finns det farhågor kring virus, hackerattacker och liknande men den risken finns snart med dagens bilar också, självkörning eller ej.

Förutom att ägandet kommer att förändras finns det stora fördelar med självkörande bilar. Tiden kan användas mer effektivt, trafikflöden kommer att minska, värdefull landyta frigörs från parkering så att man kan bygga annat i centrum, framkörning direkt till dörren kan alltid ske och så vidare. De som åker i bilen kan göra annat under färden. Vissa kommer att arbeta, andra läsa. Själv ser jag fram emot att kunna ta en tupplur.

Det kommer bli en minskad miljöpåverkan eftersom man behöver tillverka färre bilar och förnybara energikällor kan användas.

BRASKLAPP

Vita välutbildade medelålders heterosexuella män med fast jobb brukar beskrivas som en grupp som gillar att äga saker och som inte vill att andra ska berätta för dem vad de ska göra. De (eller vi) är dessutom vana vid att få som vi vill. Kanske lyckas denna grupp stoppa utvecklingen så att vi även i framtiden får hålla i vår ratt, ha foten på gaspedalen och äga vår frihet på hjul. Min kvalificerade killgissning är dock att det finns för många fördelar, förändringen kommer att ske ändå.

Leave a Reply